Toegankelijkheid van de diensten

 
Corona is niet weg. Lees onderaan deze pagina de algemene richtlijnen die binnen onze kerk gevolgd worden.

Wij van de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond vinden onze kerkdienst een van de kernactiviteiten van onze gemeente. Daarom willen we graag dat de kerkdienst voor iedereen toegankelijk is, zodat iedereen zich welkom mag voelen. De kerkenraad heeft de missionaire opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de eredienst voor meer mensen toegankelijk kan worden. Vanaf zomer 2018 ziet het er zo uit:

1. Een warm welkom. De tijd voor aanvang van de eredienst willen we gebruiken om elkaar te ontmoeten. Soms is het nodig om vanuit het drukke leven om te schakelen naar geloofsactiviteiten. In deze tijd (tussen 9.30 uur en 9.55 uur) zal er geen orgel spelen, maar zullen andere vormen van muziek een plaats gaan krijgen, denk aan een cd, een kinderlied of muziek van andere instrumenten. Om 9.55 uur zal het orgel gaan spelen, zodat iedereen weet dat de dienst bijna gaat beginnen.

2. Geen one-man-show. De eredienst krijgt door verschillende mensen een invulling. De predikant heeft voorafgaand aan de prediking de ruimte om met de mensen te praten (zoals nu ook al met de kinderen gebeurt), een stelling neer te leggen om over na te denken, of een andere vorm van interactie tussen de predikant en de gemeente.

3. Bewuste inzet van muziek. Voorafgaand aan de eredienst willen we al gebruik maken van wat andere muziek dan uitsluitend het kerkorgel (zie plan 1). Dit willen we ook tijdens de dienst doen met één of meerdere liederen. Bijvoorbeeld zingen uit een andere bundel (op de achterkant van de weekbrief), met een ander instrument, met kinderen of in een andere liedstijl. Hiervoor is een muziekcommissie aangewezen, die hierin met voorstellen zal komen.

Allemaal met hetzelfde doel: U bent welkom!
Iedere zondag vanaf 9.30 uur!!
De dienst begint om 10.00 uur.

Onze diensten zijn ook online te volgen of terug te kijken. Lees verder