• Samen in actie tegen corona!

 
Hulp in onze dorpen Beusichem en Zoelmond
We mogen dankbaar zijn dat het bij ons al de betere kant op lijkt te gaan met de corona-cijfers. Echter, financiële zorgen en verdriet zijn in gevallen echter groot. Er heerst veel verborgen armoede, zo ook in de gemeente Buren en zo mogelijk ook in onze dorpen Beusichem en Zoelmond.Schaamte en de privacywet maakt het vaak moeilijk deze mensen te bereiken.
De diaconie van onze kerk is er om deze mensen te helpen. Kent u iemand in uw omgeving die in directe nood zit? Maak hen dan hier attent op.

Collecte Actie wereldwijd: Kerk in actie (KIA)
De diaconie steunt ook acties wereldwijd. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart.
Kerk in Actie is een van de hulporganisaties en de extra collecte van onze diaconie deze week is voor de actie. Kerkbezoekers konden afgelopen zondag na afloop van de dienst een bijdrage doen. U kunt deze week ook meedoen door een bijdrage over te maken naar onze diaconie.

Giro-555
Tenslotte wijzen we u nog graag op de nationale inzamelingsactie van Giro555 ‘Samen in actie tegen corona’.
De actie richt zich op sneller vaccineren en medische noodhulp aan kwetsbare landen. Denk aan beschermende kleding en zuurstofflessen voor de slachtoffers en voorlichting over het belang van vaccineren.
 

Uw hulp en bijdrage is écht hard nodig!

Diaconie PG Beusichem-Zoelmond, Meta de Graaf en Elly van Kuilenburg
Zij brengen hulpvragers en -bieders in en om onze dorpen met elkaar in contact. Indien nodig met een deskundige. 06 – 12 13 94 77 (Meta), diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl

Steun de actie van kerk in actie
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond
Vermeld er bij dat het is voor ‘Actie tegen corona’ of ‘Extra collecte 6 juni’

Samen in actie tegen corona Giro 555
Nationale inzamelingsactie giro555.nl