Schoenendoosactie 2021

 

 

Wat kunnen wij doen voor een kind in armoede?
Meer dan u denkt!

Ook dit jaar wordt er weer in de kerk gecollecteerd voor de schoenendoosactie om op deze manier zoveel mogelijk kinderen ergens op de wereld te helpen en blij te maken. Steunt u mee?
Die leuke barbie, stoere auto of grappige knuffel van zolder … Ze laten een kind op Lesbos hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes die persoonlijk zijn uitgezocht, kan een jongen of meisje in Sierra Leone weer naar school! Onze schoenendozen zijn zo’n bijzonder cadeau. De kinderen zullen die als een schat behandelen.

De ontvangende kinderen krijgen bij de doos ook een boekje met Bijbelverhalen, als dat toegestaan is in het bestemmingsland.
Wij doen mee met de Schoenendoosactie! Een cadeau van onschatbare waarde. Helpt u mee?
 

Wanneer is de actie

De kinderen van de zondagsschool gaan op zondag 24 oktober a.s.zoveel mogelijk schoenendozen versieren. Voor de ouders. U vindt een link naar de maximale afmetingen van de schoenendoos bovenaan deze pagina. Geeft u uw kind zoveel mogelijk dozen mee?

Op zondag 31 oktober mag iedereen uit de gemeente spullen meenemen waar de schoenendozen mee gevuld kunnen worden. U vindt een link naar de checklist waarop u kunt zien wat er wel en niet mee mag in de schoenendoos bovenaan deze pagina. Let op: geen vloeibare spullen, zoals bellenblaas of shampoo!

Kunt u niet naar de kerk komen? Dan kunt u uw spullen op één van de inzamelpunten afleveren. Dit kan vanaf maandag 25 oktober. Onderaan deze pagina zijn de adresgegevens te vinden. Inleveren kan t/m vrijdag 5 november.

Neemt u liever geen spullen mee, maar wilt u de actie steunen met een geldbedrag, dan kan dit ook!
Het is mogelijk t/m vrijdag 6 november een gift te doen. U kunt een bedrag naar keuze overmaken o.v.v. Schoenendoosactie 2020 naar NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond. Om een voorbeeld te geven. Het verzenden van één doos kost 5 euro.

 
Meer informatie

Bekijk de maximale afmetingen van de schoenendoos
Bekijk de Checklist wat mag er wel en niet mee
Bekijk de pagina van de schoenendoosactie
Bezoek de website Schoenendoosactie

Lees meer over Zondagsschool De Torenbouwers
Neem contact op met de leiding zondagsschool, via e-mail

Adresgegevens inzamelpunten

Van 25 oktober tot en met 5 november is het mogelijk uw spullen te brengen (checklist).

  • Afien, Lijsterbeslaan 9, Zoelmond (gelieve vooraf te bellen naar 0621968402)
  • Elze-Marie, Burgemeester Hommesstraat 1, Beusichem 
  • Tuincentrum De Graaf, Oranjestraat 26, Beusichem
  • Henk, Smalriemseweg 25, Beusichem

Bekijk onderstaande filmpjes