• Stille week 2021 Kerk Beusichem

 
Kerk & Dorp

Wij nodigen u uit de vieringen, in de kerk van Beusichem, (online) mee te vieren.

Hieronder het programma van de diensten/bijeenkomsten die worden georganiseerd tot Pasen om samen een moment van bezinning te hebben. Het programma heeft een wisselend karakter. We hopen daarmee een ieder uit onze dorpen iets aansprekends te bieden.

Palmpasen, zondag 28 maart
Vesper m.m.v. drie professionele musici: Pianist Wouter Harbers, violist Robert Cekov en sopraan Loes van Schothorst
Aanvang: 16.00 uur

Witte Donderdag, 1 april – terugkijken
Viering Maaltijd van de Heer
Aanvang: 19.30 uur

Goede Vrijdag, 2 april – terugkijken
Viering rondom lijdensevangelie
Aanvang: 19.30 uur

Stille Zaterdag, 3 april – terugkijken
Meditatieve stilte & muziek m.m.v. Jaap (orgel) en Tjitske Kwakkel (viool)
Aanvang: 19.30 uur

Pasen, 4 april
Paasdienst: Voorganger Leendert Jan van Lingen
Aanvang: 10.00 uur

De vieringen zijn in ieder geval online te volgen via kerkbeusichemzoelmond.nl/live. De kerk is open onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het corona-virus (en max. 30 bezoekers).

Meer informatie:
Ds. Leendert Jan van Lingen, e-mail: predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl of tel.: 06 – 38 10 17 01
Theo Meurs, e-mail: scriba@kerkbeusichemzoelmond.nl of tel.: 06 – 48 01 92 71

Online meevieren:
kerkbeusichemzoelmond.nl/live (pagina wordt steeds aan het programma aangepast)