• Terugblikken en vooruit kijken

Waar we ons er nog geen voorstelling van konden maken, leven we plots in een nieuwe werkelijkheid in verband met corona. Drastische maatregelen zijn genomen die onze samenleving ontregelden. Met goede reden. Nu de maatregelen sterk versoepeld kunnen worden, wil het niet zeggen dat we niet alert hoeven te zijn. Hoewel ook wij het in de komende weken wat rustiger aan doen, blijven we naar elkaar omzien.

Wij geloven dat deze crisis het beste in mensen boven kan halen. Daar begonnen we mee als commissie Kerk & Corona in samenwerking met Beusichem Leeft! toen eerder dit jaar door het uitbreken van de corona pandemie onze samenleving compleet stilgezet werd, ook hier in de dorpen Beusichem en Zoelmond.

Terugkijkend
Binnenkerkelijk gestart met kerkdiensten online en een weekbrief ontwikkeld. Beide zijn niet meer weg te denken. ‘Buitenkerkelijk’ samen met Beusichem Leeft! hulpzoekers en hulpbieders met elkaar in verbinding gebracht. En mooie initiatieven uit het dorp bekend gemaakt bij iedereen. Vier keer is er een huis-aan-huis nieuwsbrief verschenen en hebben we ons ingezet voor ouderen en anderen in onze dorpen. Een aantal acties hebben nog steeds vervolg.

We danken iedereen die er op enige wijze aan deelgenomen hebben en deel blijven nemen. Ook voor de financiële bijdragen, een mooie tegemoetkoming in de kosten.

En nu
De vakantietijd komt er aan. Daar gaan we van genieten. Toch kunnen we ons voorstellen dat er nog steeds mensen hulp nodig hebben of gaan krijgen. Daar blijven we actief voor.

Vooruitkijkend: Kerk & Corona –> Kerk & Dorp
De commissie en Beusichem Leeft! hebben de intentie uitgesproken, onafhankelijk, met elkaar te blijven optrekken.
Aan het begin van de corona-crisis stelden we ons als commissie Kerk & Corona ook de vraag: wat is de opdracht van de kerk? In deze tijd waarin een heleboel niet kan. Waartoe zijn we geroepen? Wat is de kern van kerk-zijn?

Een crisis die Christen en niet-christen treft. Alle dorpsgenoten. We beseften des te meer dat kerk-zijn niet om het kerkgebouw draait, maar om de mensen. Wat hebben wij als Christen onze dorpsgenoten te bieden? Daarom heeft de Commissie Kerk & Corona haar naam veranderd in Commissie Kerk & Dorp.

U hoort binnenkort meer van ons.

Meer informatie:
Hulp vragen, hulp bieden, gezin in de knel?
Huis-aan-Huis nieuwsbrief