• The Passion van Beusichem

 
Beleef nu samen het universele verhaal van liefde en hoop, midden in de crisis! Laat je op Goede vrijdag 15 april meenemen door het Passieverhaal dat al eeuwenlang mensen inspireert.

Wat: Mattheüs Passie
Datum en tijd: Goede vrijdag 15-04, 19.30 uur
Kerk Beusichem: Toegang vrij.

Dit jaar zien we uit naar een heel bijzondere activiteit op Goede Vrijdag. De Mattheus-Passie zal uitgevoerd worden. Deze is gecomponeerd door onze eigen musicus Jaap Kwakkel. Het is combinatie van de klassieke Matthäus-Passion en de eigentijdse The Passion.

Er is een verteller/evangelist. De woorden van Jezus worden door iemand uitgesproken. Ons kinderkoor ‘De zingende engelen’ zal met een ander koor van Jaap (Chr. gemengd koor Con Amore uit Sleeuwijk) de Nederlandstalige muziek verzorgen.

Van harte welkom. Neem familie en vrienden mee en beleef zo samen dit unieke verhaal. Er is geen toegangsprijs, wel vrijblijvend een collecte.

Celis Dekker, orgel

ds. Leendert Jan van Lingen, evangelist
Hans Crielaard, Jezus
Gijs Scherff, overige stemmen

Tjitske Kwakkel-Homma, altviool
Jaap Kwakkel, algehele leiding.


1e collecte: Kerk

NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Klesteo Kleding & Speelgoedbank

Met de oorlog in Oekraïne zijn er momenteel veel inzamelingsacties. Dat is hard nodig. Maar ook in ons land zijn er mensen die amper geld hebben voor nieuwe kleding en speelgoed voor hun kinderen. Stelt u eens voor; uw kind moet in de winter met een zomerjas naar school, omdat er geen geld is voor een nieuwe winterjas. Of uw (klein)kind is jarig, maar er is geen geld voor een cadeau. Terwijl klasgenoten met iedere rage meedoen.
Gelukkig is er in Tiel een adres voor de sociale minima. Zij kunnen daar op vertoon van een voedselbankpas of een verwijsbrief van een hulpverlener terecht bij Klesteo Kleding & Speelgoedbank.

Draagt u ook bij?
Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief en uw steentje bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners van regio Rivierenland?

Maak dan uw collecte over op NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond o.v.v. ‘Extra collecte 15 april’ of ‘Klesteo’.

U kunt ook bijdragen in het leveren van (nette) kleding en speelgoed.
Inleveren van kleding en speelgoed kan op maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 15.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 tot 12,00 uur, Spoorstraat 1 in Tiel.