• Toekomst kerkdienst, ook online!

Sinds de uitbraak van het corona-virus worden onze kerkdiensten online live uitgezonden. En dat blijkt van grote waarde te zijn. Per week kijken er ongeveer driemaal zoveel mensen dan het aantal dat op een gemiddelde zondag de dienst bijwoont. Daarvan zijn we onder de indruk en het heeft ons mede doen besluiten door te gaan en te investeren in eigen apparatuur.

Vanaf 1 juli is er weer gelegenheid kerkdiensten in de kerk bij te wonen. Voorlopig alleen in Beusichem. Daar kunnen we de meeste mensen een plaats geven met inachtneming van 1,5 meter afstand. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt aan een gebruiksplan en huisregels.

Ook online
De diensten blijven ook online en investeren we in eigen apparatuur. U zult zich wellicht afvragen waarom we al die moeite doen, nu blijkt dat steeds meer maatregelen verminderd worden. We noemen u de belangrijkste redenen.

Allereerst, het virus is nog niet weg. Een aantal mensen zal om die reden de diensten niet in de kerk willen bijwonen en vanwege de anderhalve-meter-regel kunnen we mogelijk niet iedereen een plaatsje geven.

Het is mooi om te zien dat we ook op deze manier in onze dorpen zoveel meer mensen weten te bereiken! Dat is overal zo in Nederland en zal volgens deskundigen ook na de corona-tijd zo blijven. Mensen die de drempel te hoog vinden om de kerkdienst live bij te wonen kunnen we op deze manier betrokken houden.

De nieuwe apparatuur kunnen we ook gebruiken bij activiteiten en filmpjes plaatsen op bijvoorbeeld onze website of inzetten bij plechtigheden.

Investering
Er is een bedrag van ongeveer € 5.000,00 nodig. Het geld hebben we niet zomaar liggen en daarom zijn we de actie voor u met u gestart en ook hebben we bij de provincie subsidie aangevraagd.
De subsidiepot van de provincie bleek al snel leeg en we hopen nu op onze kerkgangers. Om volledig kostendekkend te zijn is een gemiddelde bijdrage van € 70,00 nodig. We hebben gevraagd ruimhartig, maar naar vermogen, te geven. Met inzet van enthousiaste gemeenteleden en kerkrentmeesters zijn we al een eind op weg. Daar zijn we best trots op!

Wilt u ons ook steunen. Dan is uw bijdrage natuurlijk welkom via NL04 RABO 0373 7050 93 ten name van Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond.

Een toekomst voor ons kerkzijn, ook online! Voor u, met u!

Meer informatie
Gebruiksplan kerk Beusichem
Kerkdiensten online, live volgen of terugkijken