Uitnodiging: Verbintenisdienst ds. L.J. van Lingen

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de verbintenisdienst op D.V. zondag 9 september 2018 om 14.30 uur in ons kerkgebouw aan de Markt 12 te Beusichem.

In deze dienst zal ds. L.J. van Lingen verbonden worden als predikant aan onze gemeente door consulent ds. L.C. de Borst, predikant van de hervormde gemeente Buren.

Na de dienst is er in de kerk gelegenheid familie van Lingen geluk te wensen.

Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad

Er is oppas en zondagsschool. Kinderen van 0-4 jaar, van ouders die de dienst bezoeken, zijn vooraf aan de dienst van harte welkom. De oppas is te vinden via de consistorie, te bereiken aan de achterzijde van de kerk.
Wilt u meer informatie of heeft u iets door te geven over uw kind dat naar de oppas komt? Klik dan hier om een e-mail te sturen naar de oppasdienst Beusichem-Zoelmond.