Van de financiële administratie: Nieuw IBAN nummer

Per 1 november jl. heeft de SKG-bank (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) een landelijke wijziging doorgevoerd.

Het nieuwe IBAN nummer
Hierdoor heeft onze Gemeente een nieuw IBAN nummer gekregen: NL04 RABO 0373 705 093.
Dit nummer kunt u voortaan gebruiken voor het betalen van uw kerkbalans, giften, solidariteitskas en overige betalingen.

Wat moet u doen?
Dankzij een overstapservice zal er nog enkele maanden een automatische correctie plaatsvinden voor het geval u zich heeft vergist. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren, zorg er dan voor dat u die zelf verandert.

Overzicht van rekeningnummers
Vanaf het decembernummer zullen achterin het kerkblad alle nummers nog eens bij elkaar komen te staan. De nieuwe editie ligt zondag a.s. 2 december in onze kerken.

Zijn er vragen?
Heeft u vragen. Mail dan naar administratie@kerkbeusichemzoelmond.nl of schiet gerust Anita de Ronde of Nelly Onink in de kerk even aan.