• Vikingaanvallen in Beusichem

 
Welke Noorman was verantwoordelijk voor verwoestingen in Beusichem?
Een ongelooflijk Noormannenverhaal heeft zich afgespeeld in deze regio in de 9e eeuw. Dat leidde bijvoorbeeld tot het verwoesten van de kerk en kasteel in Beusichem. Was het terrorisme of gewoon piraterij? En welke rol speelde de Netflix-Noorman Horik?

Het is circa 910. En volgens geschiedschrijver Aernout Walraed Karel Voet van Oudheusden (1753) zijn de kerk en het kasteel van Beusichem dan al ‘ontelbaere jaren’ verdwenen. Verwoest door de Noormannen. De eerste heer van Beusichem is begonnen met het leggen van de grondslag van een nieuw kasteel en kerk. Het is deze geschiedschrijver die de eerste heer van Beusichem Gerbrand en zijn zoon Dirk opvoert in de tiende eeuw. Het kasteel zou ten Noorden van de kerk hebben gestaan, waar Stichtenbleij nu is. Ook de steenakker ertegenover wordt genoemd waar veel puin en stenen zijn gevonden.

Het is één bron die de verwoesting door de Noormannen in Beusichem meldt, maar met details. Ook historicus Bert Blommers uit Culemborg gaat uit van deze verwoesting.

Opvallend is dat in het boek over de geschiedenis van de kerk in Beusichem ‘De Beusichemse Kerk, geschiedenis en haar restauratie’ wel over het herstel gesproken wordt van de kerk in de tiende eeuw, maar niet over de verwoesting door Noormannen. Kerken waren vaak doelwit van de Noormannen. De kerk in (destijds) Bosinkheim zal van hout zijn geweest met een rieten dak.

Lees het hele verhaal

Leefbaar dorp in de gemeente Buren


Beusichem leuker en veiliger maken voor iedereen. Dat is wat stichting Beusichem Leeft wil. Laten zien hoe mooi en bruisend dit middeleeuwse dorpje is met heel veel mooie tradities en soms nieuwe. We zijn gewoon een groepje actieve inwoners die bestaande en nieuwe initiatieven in het dorp ondersteunt.

beusichemleeft.nl