• Wat een feest!

Wat een mooie zondag, afgelopen 14 juni 2020! Het weer was mooi, maar hoe anders was ook de dienst! Met 22 kinderen en 8 volwassenen hadden we sinds lange tijd een ‘volle’ kerk. We stonden stil bij de tijd, waarin zoveel ‘anders ging dan altijd’ en voor veel mensen nog steeds anders gaat.

Maanden waren we iedere zondag met 8 mensen in de kerk. We verzorgden en verzorgen ook na 1 juli de diensten online, waar onze gemeenteleden en naar blijkt ook veel andere mensen, vanuit huis keken. We zijn op elkaar ingespeeld, een fijn en enthousiast team. Op gepaste manier werd er ook gezongen.

Maar na de dienst was het stil. En stilte in een kerk is heilzaam, maar niet perse na een kerkdienst. Hoe anders was dat afgelopen zondag! Voor het eerst weer een ‘volle kerk’ met 30 personen, het maximale aantal wat verantwoord samen mag komen. We hebben hoop geput uit het verhaal over Jozef die bleef vertrouwen op God die mooie dingen deed na die moeilijke tijd. En wat een talent hebben we in huis. Wat genoten we van het zingen en dansen van het gelegenheidskoortje van drie zondagsschoolkinderen. Die willen we vaker horen en zien! Na de dienst dronken we koffie en limonade in de kerktuin. Er hing een uitgelaten stemming.

Zondag 5 juli
Dan kunnen we elkaar weer ontmoeten. Een feestelijke dienst! (en toch een beetje andere dienst: al die stoelen op ruime afstand van elkaar…) Op het rooster staat dat we die zondag het kerkelijk seizoen afsluiten: slotdienst. Nou, dat lijkt ons niet! Eerder vieren we een voorzichtig nieuw begin! En blikken we terug op de afgelopen periode. Een overstapdienst dus. Voorbereidingen en benodigde aanpassingen zijn in volle gang en we werken met de kerkenraad aan een uitgebreid gebruikersplan. Op onze website zullen steeds de laatste ontwikkelingen worden gepubliceerd en blijven onze kerkdiensten live te volgen of in dezelfde week steeds terug te kijken.

Laatste ontwikkelingen in coronatijd
Kerkdiensten live bekijken of terugkijken