Wat te doen bij….

We kunnen ons voorstellen dat u bij een bepaalde gelegenheid niet altijd direct paraat hebt wat u het beste kunt doen. In de volgende onderwerpen beschrijven we daarom kort de gangbare werkwijze.

Onderaan deze pagina vindt u een link naar de juiste contactgegevens.

Geboorte
Een geboorte kunt u melden bij de ledenadministratie, bij de predikant en de scriba door hen een geboortekaartje te sturen. Als u uw kindje vervolgens wilt laten dopen, kunt u dit laten weten aan de predikant. Tijdens twee voorbereidende gesprekken zal nagedacht worden over de achtergrond en inhoud van de Heilige Doop en zal de doopdienst voorbereid worden. Na de doop zal het kindje worden bijgeschreven in het doopregister.

Huwelijk
Het sluiten van een huwelijk is een belangrijke stap in het leven. Als u besluit om dat huwelijk kerkelijk te laten inzegenen, vragen we u om vroegtijdig contact op te nemen met de predikant. Deze zal bij u op bezoek komen om (nader) kennis te maken, om de dienst samen voor te bereiden en om de kerkelijke gebruiken door de spreken. Ter bestrijding van de kosten voor het gebruik van de kerk wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Overlijden
Bij een overlijden kunt u in de meest voorkomende gevallen contact opnemen met de predikant. Als het de wens van de overledene en/of nabestaanden is om een uitvaartdienst te houden vanuit de kerk, zal deze dienst samen met de nabestaanden worden voorbereid.
Predikant en scriba van de kerkenraad ontvangen bij het overlijden van een gemeentelid graag een rouwkaart, zodat de overledene ook in de wekelijkse eredienst herdacht kan worden.

Ernstige ziekte en ziekenhuisopname
Bij een ziekenhuisopname is het gewenst om dit zo snel mogelijk aan de predikant, uw wijkouderling of aan één van de leden van de bezoekgroep door te geven. Voor zieken kan voorbede aangevraagd worden.
Natuurlijk zijn er ook andere redenen te bedenken om iemand te willen spreken die de tijd neemt om te luisteren naar uw verhaal, om mee te denken en naast u te staan. De predikant, de ouderlingen, leden van het pastoraal team en mensen van de bezoekgroep hebben allen geheimhoudingsplicht, waardoor in alle vertrouwelijkheid een gesprek mogelijk is.

Belijdenis doen
Belijdenis doen is voor iemand een grote stap in zijn of haar geloofsleven. Daar wordt goed over nagedacht. Maar wat houdt belijdenis doen in en hoe kun je je daar op een goede wijze op voorbereiden? U kunt opnemen met de predikant om deze vragen te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een gespreksgroep te starten, waarin we ons samen voorbereiden op het doen van belijdenis.

Verhuizing
Bij een verhuizing ontvangt de scriba van de gemeente graag bericht van uw verhuizing. Bij een verhuizing naar een andere gemeente kan bij de administratie desgewenst een doopakte of attestatie worden aangevraagd, die in de nieuwe gemeente kan worden afgegeven.

Klik hier voor de contactgegevens van de scriba en de predikant.